معرفی مختصری از انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران12q

انجمن انرژی های تجدیدپذیر یک تشکل غیردولتی و مستقل است که مخاطب آن عموم مردم می باشند و در زمینه ترویج، آگاه سازی و فرهنگ سازی توسعه و نهادینه سازی استفاده از تمامی حوزه ‏های انرژی‏ های پاک اعم از بادی، خورشیدی، زیست‏ توده، زمین‏ گرمایی و هیدروژن فعالیت می نماید.

فعالیت های انجمن

10q

*دادن آگاهی و اطلاعات لازم برای سرمایه گذاران خارجی درباره شرایط کسب و کار در ایران.

* تسهیل مراحل دریافت وام و تضمین های لازم.

* تسهیل پروژه های انرژی تجدید پذیر و تامین نیروگاه ها.

* ایجاد یک پایگاه داده از کارشناسان انرژی تجدید پذیر.

* تعامل با همه شرکت ها، موسسات، کارشناسان و بازیگران موثر در ارتقاء انرژی تجدید پذیر.

* سازماندهی نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی و داخلی در زمینه انرژی تجدید پذیر.

* گسترش همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با صنعت.

* شناسایی مشکلات بحرانی در زمینه انرژی تجدید پذیر و مراجعه به سازمان های دولتی.

* افزایش نقش انرژی تجدید پذیر در تصمیم گیری سیاست های مهم کشور.

* تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی و تولید کنندگان با مشاوران، معرفی پروژه های سودآور اقتصادی در ایران، کمک به یافتن شریک داخلی در ایران، کمک به دریافت مجوز های لازم و …