ایران رک سال های متمادی با برگزاری موفق کنفرانس های بین المللی بسیار به توسعه این صنعت در ایران کمک نموده است. دعوت از بزرگترین شرکت های مربوط و نیز چهره های شاخص ایرانی و بین المللی صنعت انرژی های تجدید پذیر جزوی از این موفقیت محسوب میشود.