لیست قیمت

 • کنفرانس دو روزه
  ——-
  9 الی 10 آبان 1396
 • کارگاه یکروزه IRENA(آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر )
  11 آبان
 • کارگاه یکروزه DNVGL
  ——–
  11 آبان

/تا 8 مهر
قیمت اولیه رزرو
/ بعد از 8 مهر
قیمت نهایی